LIDER SPOŁECZNY ROKU 2011

SPOŁECZNICY ROKU

Są sprawy, które potrafią połączyć organizacje pozarządowe, samorząd, biznes i mieszkańców. Udowodniają to tegoroczni laureaci prezydenckiego konkursu o tytuł Gliwickiej Organizacji Pozarządowej, Gliwickiego Lidera Społecznego i Partnera Biznesowego Roku 2011.

Po wielkim oczekiwaniu poznaliśmy ich nazwiska. Nastąpiło to 13 kwietnia na deskach Sceny BAJKA – Kina AMOK. Podczas uroczystej gali prezydent Gliwic wręczył nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie o tytuł Gliwickiej Organizacji Pozarządowej, Gliwickiego Lidera Społecznego i Partnera Biznesowego Roku 2011. Akcję zorganizowano po raz czwarty. Jej celem było wyróżnienie gliwickich organizacji pozarządowych (szczególnie aktywnych     w działaniach na rzecz lokalnej społeczności), liderów społecznych, którzy swą energią i zaangażowaniem motywują do pracy innych, a także firm, które intensywnie wspierają sektor non profit. W tym roku nie tylko kapituła konkursu wskazała zwycięzców. Zrobili to także mieszkańcy, uczestnicząc w plebiscycie Vox Populi „Wybrany przez gliwiczan” i wyróżniając po jednym kandydacie w kategoriach: lider społeczny i organizacja roku.

Honorowy tytuł „Gliwickiej Organizacji Pozarządowej Roku 2011” otrzymało Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży za projekty adresowane do młodzieży, znaczący wkład w rozwój gliwickiej edukacji oraz podejmowanie licznych inicjatyw kulturalnych.Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Społecznemu Ognisku Muzycznemu w Gliwicach za upowszechnianie sztuki poprzez naukę gry na instrumentach,śpiewu i rytmiki, odkrywanie talentów muzycznych, kształcenie artystów i pedagogów oraz organizację konkursów i przeglądów muzycznych.

Kolejna grupa nagrodzonych to społecznicy działający w naszym mieście. Honorowy tytuł „Gliwickiego Lidera Społecznego Roku 2011” otrzymał Waldemar Pigulak za konsekwentne inspirowanie młodzieży do pracy wolontariackiej oraz wytrwałe przekazywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wyróżniona w tej kategorii została Alicja Śledź za wrażliwość, życzliwość i ogromne zaangażowanie w udzielanie wsparcia emocjonalnego i praktycznego kobietom dotkniętym chorobą nowotworową.

Ostatnią kategorią konkursową był „Biznesowy Partner Roku 2011”. Laureatem został Stary Hangar – Fitness & Wellness Club za inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz radą osiedlową m.in. poprzez: udostępnianie obiektu na organizację zawodów i rozgrywek dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców dzielnicy, współorganizację spotkań dotyczących edukacji zdrowotnej, wsparcie ogólnopolskiej imprezy Przedszkoliada 2011. Wyróżnioną firmą został Zakład Gastronomiczno-Usługowo – Handlowy „Wiedeński”, Żbikowski Józef – za wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, w szczególności za wielkie serce i roztaczanie kulinarnej opieki nad dziećmi z rodzin niepełnych.

W trakcie gali poznaliśmy także wyniki plebiscytu Vox Populi – „Wybrany przez gliwiczan”. Głosami mieszkańców    I miejsce w kategorii Lider Społeczny Roku 2011 zdobył Waldemar Pigulak, natomiast w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2011 najwięcej głosów oddano na Stowarzyszenie Cała Naprzód.
Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne (w kategorii Gliwicki Lider Społeczny Roku 2011 – 3000 zł, w kategorii Gliwicka Organizacja Roku 2011 – 5000 zł, laureaci plebiscytu Vox Populi – 1000 zł), a wyróżnieni – listy gratulacyjne i kwiaty.  Dodatkowo Partner Biznesowy Roku 2011 otrzymał nagrodę specjalną, którą ufundował Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko-Zabrzański (Organizacja Pozarządowa Roku 2010), przekazując obraz autorstwa Anny Śmieszek z I Gliwickiego Pleneru Malarskiego „Moje Miasto”.

Galę uświetnił występ Chóru Sound’n’Grace.
Anita Szczecina, Monika Wojdowska

zobacz filmy z Gali:

KATEGORIA: BIZNESOWY PARTNER ROKU 2011
KATEGORIA: GLIWICKI LIDER SPOŁECZNY ROKU 2011
KATEGORIA : GLIWICKA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU 2011

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.