Zespół branżowy ds. seniorów „Rada Seniorów”

Z dniem 14 kwietnia 2018 r. zakończyła się kadencja Zespołu branżowego ds. Seniorów „Rada Seniorów”.
23 maja 2018 r. Zespół zawarł porozumienie z Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych i działa jako grupa nieformalna.
 *************************************************************************************
 Zespół Branżowy ds. Seniorów „Rada Seniorów”
 • Czesław Dudek – Stowarzyszenie Inż. I Tech. Górnictwa koło OUG Gliwice
 • Rafał Foit – Stowarzyszenie BMC
 • Krystyna Jurczewska-Płońska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Łukasz Andzel – Stowarzyszenie BMC Gliwice
 • Grażyna Walter-Łukowicz – Fundacja Rytm Gliwice
 • Monika Bukowińska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SON
 • Stanisław Łuczyński – Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych
 • Danuta Żurawlow – Związek Sybiraków oddział Gliwice
 • Kazimierz Paszkowski – Stowarzyszenie Inż. I Techników Mechaników Polskich
 • Bożena Gabryel – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
 • Romuald Zdaniewicz – Stowarzyszenie „Złota Jesień”

*************************************************************************************

„Rada Seniorów” jest jednym z zespołów branżowych, które tworzone są przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w określonych dziedzinach. Inicjatorem powstania Rady była Krystyna Jurczewska-Płońska. Jako prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku mam duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Uczestnicząc w konferencjach związanych z działalnością uniwersytetów, dowiedziałam się o istnieniu Rad Seniorów w innych miastach. Doszłam do wniosku, że przydałaby się również w Gliwicach. Zgłosiłam swój pomysł na jednym ze spotkań kwartalnych organizowanych przez  dawne Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – opowiada Krystyna Jurczewska-Płońska. Pomysł zyskał uznanie i już w 2009 roku rozpoczęły się przygotowania do utworzenia „Rady Seniorów”.  Ostatecznie ukonstytuowała się ona w 2010 roku i działa przy gliwickim samorządzie jako organ doradczo-opiniujący w sprawie jakości życia osób w starszym wieku. Zadaniem „Rady Seniorów” jest reprezentacja organizacji zrzeszających osoby starsze, diagnozowanie problemów i przedstawienie ich sytuacji Prezydentowi i komisjom Rady Miejskiej wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań. Zespół będzie opiniować uchwały dotyczące seniorów, a także współpracować z instytucjami zajmującymi się podobnym tematami.

*************************************************************************************

Instytucje pomagające seniorom i niepełnosprawnym na terenie Gliwic KLIKNIJ

Inicjatywy dla seniorów realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych KLIKNIJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH POLITECHNIKI TRZECIEGO WIEKU (ROK AKADEMICKI 2017/2018) KLIKNIJ

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.