Ogłoszenie o naborze do zespołów branżowych

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ogłasza nabór kandydatów na członków zespołów branżowych zgodnie z Regulaminem tworzenia i działania gliwickich zespołów branżowych.

  1. Nabór kandydatów do zespołów branżowych przeprowadza się w terminie: od 10 do 25 listopada 2022 roku.
  2. Kandydatem na członka zespołu może być przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gliwic (zwanych dalej: organizacjami).
  3. Każda organizacja może zgłosić jednego przedstawiciela – kandydata do zespołu.
  4. Formularz zgłoszeniowy wg załączonego wzoru można pobrać na stronie internetowej www.gods.gliwice.pl oraz w poszczególnych lokalizacjach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.
  5. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie określonym w  pkt 1 w poszczególnych lokalizacjach Centrum lub przesłać skan na adres ngo@gods.gliwice.pl

Formularz>>

Regulamin>>

Marta Kryś

Dyrektor Centrum 3.0
-Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.