Otwarty konkurs ofert – PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w formie wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Pokonamy bariery”.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 12 miesięcy.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

✅kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
✅kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
✅kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
✅kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
✅kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
✅kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

🕝Termin składania ofert w konkursie upływa 6 listopada 2020 r.

Szczegółowe wytyczne związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert są dostępne na stronie>>.

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.