Poznaj lepiej Strefę Seniora

Szanowni Państwo

Działająca w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych Strefa Seniora od stycznia 2021 roku zmieniła swoją siedzibę. Obecnie funkcjonuje ona przy ul. Studziennej 6. Jest to miejsce przede wszystkim bardziej dostępne niż wcześniejsza lokalizacja przy ul. Zwycięstwa 1 – do pomieszczeń prowadzi tylko kilka schodów, dodatkowo osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą skorzystać z windy. Co ważne – dalej jest to miejsce w ścisłym centrum miasta. Zmiana jest odpowiedzią na postulaty środowisk senioralnych oraz Rady Seniorów Miasta Gliwice, wynika także ze zmian organizacyjnych w GCOP. Warto zaznaczyć, że pomieszczenia przy ul. Studziennej 6 były często i chętnie wykorzystywane przez wiele organizacji senioralnych – mam więc nadzieję, że powyższa zmiana ułatwi współpracę i kontakt z pracownikami GCOP, zajmującymi się współpracą z seniorami.

W Strefie Seniora znajdziecie Państwo informacje, wsparcie, ofertę spotkań i zajęć w zakresie sfery aktywności społecznej, rozwoju osobistego seniorów, propozycji spędzania czasu wolnego, promocji godnego starzenia się. Strefa ułatwia wymianę informacji związanych z wydarzeniami przeznaczonymi dla tej grupy wiekowej oraz wszelkich innych, dotyczących seniorów.

Główne zadania Strefy Seniora to:
1. Działania dla grup zorganizowanych – (kluby seniora, grupy nieformalne):
– integracja środowiska seniorów (cykliczne spotkania Liderów klubów seniora w Gliwicach, organizacja Biesiady Senioralnej, współpraca przy organizacji Pikniku Seniora i innych wydarzeń adresowanych do seniorów),
– szkolenia i warsztaty rozwojowe oraz wizyty studyjne dla członków i liderów klubów seniora,
– współpraca z wolontariuszami (pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy z klubami seniora i innymi grupami nieformalnymi seniorów).

2. Profilaktyka godnego starzenia się:
– edukacja do sprawnej i samodzielnej starości,
– wskazywanie kierunków możliwych aktywności – prowadzenie projektów:  Akademia Aktywnego Seniora, wolontariat seniorów, np. Baśniowe Babcie,
– zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu – FB łączy pokolenia, kursy komputerowe w ramach Akademii Aktywności Seniorów.

3. Prowadzenie specjalistycznego punktu informacji dla seniorów z zakresu:
– polityka świadczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych i ich rodzin,
– oferta GCOP i innych podmiotów dotycząca aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez seniorów,
– porady z zakresu praw konsumenta, itp.,
– newsletter z informacjami dla seniorów, prowadzenie strony www Strefy Seniora.

4. Wspieranie działalności Rady Seniorów Miasta Gliwice:
– wsparcie bieżącej działalności Rady Seniorów – pomoc pracownika GCOP, rezerwacja sal, itp.,
– organizacja szkoleń i warsztatów rozwojowych dla członków Rady Seniorów,
– wsparcie przy organizacji wydarzeń integrujących środowisko seniorów i promujące działalność Rady Seniorów Miasta Gliwice.

5. Promowanie idei budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności seniorów.

6. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Seniorów.

Strefą Seniora opiekują się pracownicy GCOP: Anna Grochowina i Joanna Bajor. Pozostajemy do Państwa i seniorów dyspozycji w godzinach od 9:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.
Numer telefonu do Strefy to 32 775 20 53.

Zapraszam do współpracy.

Z poważaniem

Marta Kryś
Dyrektor GCOP

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.