Rada Seniorów Miasta Gliwice – nabór I kadencja

Seniorze, widzisz potrzebę zmian? Chcesz mieć wpływ na politykę senioralną? A może znasz osobę, która mogłaby godnie reprezentować głos seniorów? Zauważasz niezagospodarowane pole do działania, którym chciałbyś się z pełną odpowiedzialnością oraz z pomocą innych zająć? Zgłoś się! Właśnie ruszył nabór kandydatów na członka Rady Seniorów Miasta Gliwice I kadencji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu zachęcamy do wzięcia udziału w naborze kandydatów na członka Rady Seniorów Miasta Gliwice I kadencji.

Nabór potrwa od 1 do 31 sierpnia 2018 roku – pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w filiach GCOP.

Kandydatami na członków Rady mogą być przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Podmioty te mogą zgłosić po jednym swoim przedstawicielu.

Kandydatem na członka Rady może być również osoba, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska poparcie co najmniej 30 osób w wieku powyżej 65 roku życia, będących mieszkańcami Gliwic.

Formularz zgłoszeniowy oraz listy poparcia wg załączonego wzoru można pobrać na stronie internetowej Miasta Gliwice, na stronie www.gcop.gliwice.pl oraz w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie GCOP).

W przypadku zgłoszenia mniej niż 11 kandydatur, nabór zostanie ponowiony.

Po upływie terminu zgłaszania, dyrektor GCOP przekazuje listę kandydatów Prezydentowi Miasta celem ustalenia ostatecznego składu Rady.

Zarządzenie_PM_6673

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.