Skład MRDPP

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach, kadencja 2020-2023

1 Barbara Bobrowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

2 Józef Gogoliński– przedstawiciel organizacji pozarządowych,

3. Aneta Lipiec – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4. Katarzyna Sielawa – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5. Krystyna Skrodzka – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

6. Łukasz Chmielewski – przedstawiciel Rady Miasta,

7. Katarzyna Kuczyńska-Budka – przedstawiciel Rady Miasta,

8. Danuta Biernat – przedstawiciel Prezydenta Miasta,

9. Adriana Zator – przedstawiciel Prezydenta Miasta,

10. Marta Kryś – przedstawiciel Prezydenta Miasta.

Do października 2020 r. członkiem MRDPP w Gliwicach był Paweł Krawczyk (przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice).

 

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach, kadencji 2017-2020

1. Mieszko Adamkiewicz
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Kultury, Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”;
2. Krzysztof Czapla
– przedstawiciel Rady Sportu, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej;
3. Barbara Komander
– przewodnicząca zarządu Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych, przewodnicząca Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Gliwicach;
4. Aneta Lipiec
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Edukacji, wychowania i innowacyjności, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wolontariusz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
5. Patryk Rempała
– przedstawiciel organizacji pozarządowych, Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej;
6. Katarzyna Kuczyńska-Budka (od 7.12.2018r)
– przedstawicielka Rady Miasta Gliwice,
7. Jacek Trochimowicz (od 7.12.2018 r)
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
8. Agata Balcer
– przedstawiciel Prezydenta Miasta, specjalista w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
9. Grzegorz Krysiński
– przedstawiciel Prezydenta Miasta, podinspektor w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
10. Marta Kryś
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,  dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Do września 2019 r. członkiem MRDPP w Gliwicach była Anna Szczyrba-Niemiec (przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,  dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych)

Do grudnia 2018 r. członkami MRDPP w Gliwicach byli: Jan Pająk (przedstawiciel Rady Miasta Gliwice) oraz Urszula Więckowska (przedstawicielka Rady Miasta Gliwice)

 

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach, kadencji 2015-2017
(skład MRDPP w Gliwicach od 2 stycznia 2016 r.)

1. Mieszko Adamkiewicz
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Kultury, Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”;
2. Krzysztof Czapla
– przedstawiciel Rady Sportu, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej;
3. Bożena Gabryel
– przedstawiciel Zespołu Branżwego ds. Seniorów, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości;
4. Aneta Lipiec
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Edukacji, wychowania i innowacyjności, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wolontariusz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
5. Radosław Truś
– przedstawiciel Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany; lekarz, przewodnik, instruktor przewodnictwa, członek Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Publicznego, członek Gliwickiej Rady Rowerowej;
6. Urszula Więckowska
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
7. Jan Pająk
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice; członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice, członek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice, z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice;
8. Klaudia Bera
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
9. Stella Zaborowska-Nawrath
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, zastępca naczelnika w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
10. Andrzej Gillner
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach, kadencji 2015-2017

1. Mieszko Adamkiewicz
– Zespół Branżowy ds. Kultury,
– Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”;
2. Krzysztof Czapla
– Rada Sportu,
– Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej;
3. Bożena Gabryel
– Rada Seniorów,
– Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości;
4. Aneta Lipiec
– Zespół Branżowy ds. Edukacji, Wychowania i Innowacyjności,
– Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży;
5. Radosław Truś
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany;
– lekarz, przewodnik, instruktor przewodnictwa,
– były radny Miasta Kędzierzyn-Koźle (przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych),
– członek Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa,
– członek Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz Gliwickiej Rady Rowerowej.
6. Kajetan Gornig
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice,
– członek Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji
– z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej;
7. Jan Pająk
– przedstawiciel Rady Miasta Gliwice;
– członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice.
8. Klaudia Bera
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,
– inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
9. Bożena Harazim
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,
– inspektor w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
10. Andrzej Gillner
– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice,
– pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych,
– dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach, kadencji 2013 – 2015

1. Krystyna Jurczewska-Płońska
– przewodnicząca Rady Seniorów – zespołu branżowego ds. seniorów,
– prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach,
– laureatka konkursu „Społeczny Lider Roku 2008”,
– odebrała wyróżnienie dla Stowarzyszenia UTW w Gliwicach w konkursie „Gliwicka Organizacja Roku 2010”,
– laureatka konkursu „Człowiek Ziemi Gliwickiej” w 2010 roku.
2. Radosław Truś
– lekarz, przewodnik, instruktor przewodnictwa,
– były radny Miasta Kędzierzyn-Koźle (przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych),
– członek Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa,
– członek Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Publicznego.
3. Czesław Dudek
– wiceprzewodniczący Rady Seniorów – Zespołu Branżowego ds. Seniorów,
– przewodniczący w Zabrzańskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, zrzeszającym seniorów górnictwa z terenu Gliwic, Zabrza, Knurowa oraz Czerwionki-Leszczyn,
– czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach.
4. Zbigniew Kwolek
– od wielu lat aktywny członek Stowarzyszenia Forum Ceramików w Gliwicach,
– przewodniczący Zespołu Branżowego ds. Kultury.
5. Adam Sarkowicz
– od wielu lat działa i pracuje w gliwickich organizacjach i klubach sportowych,
– przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gliwice,
– dyrektor ZSO nr 10 w Gliwicach.
6. Joanna Karweta
– członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach.
7. Jan Pająk
– członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach.
8. Danuta Biernat
– pracownica Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach.
9. Bożena Harazim
– pracownica Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach.
10. Andrzej Gillner
– pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych,
– dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.