Spotkanie warsztatowe nt. identyfikacji barier i problemów z wdrażaniem EFS

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z woj. śląskiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Żeby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się przez formularz. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: [KLIKNIJ]

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca.

Program spotkania:

Termin: 23 czerwca 2017 r. (piątek), g. 10.00-15.00
Miejsce: GCOP COK Perełka, ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice
g. 10.00-11.00    Skuteczność Ekonomii Społecznej w EFS – fakty i mity
•    Podstawowe założenia ideologiczne, Piotr Frączak, Stowarzyszenie Dialog Społeczny;
•    Środki publiczne na ekonomię i przedsiębiorczość społeczną
i co z tego wynika, Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Komitet Monitorujący PO WER;
g. 11.00-12.00    Bariery systemu wsparcia Ekonomii Społecznej
•    Co mogą, a czego nie mogą OWES-y,  Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Komitet Monitorujący PO WER;
g. 13.00-14.30    Rekomendacje dla RPO i PO WER oraz plan pracy nad ich uszczegółowieniem
•    Rekomendacje do przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Komitetach Monitorujących;
•    Rekomendacje dla Instytucji Zarządzających;
•    Założenia ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
g. 14.30-15.00    Zakończenie oraz wspólny obiad

W trakcie całego spotkania udostępnione zostaną napoje i przekąski w ramach tzw. przerwy kawowej w trybie ciągłym. Na zakończenie spotkania zapewniony zostanie lunch.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Łukasz Gorczyński, e-mail: l.gorczynski@gcop.gliwice.pl, tel.: 32 238 81 67;
Tomasz Pawłowski, e-mail: t.pawlowski@gcop.gliwice.pl, tel.: 32 238 81 67.

Organizatorzy:
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, www.gcop.gliwice.pl
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.ofop.eu
Działanie jest częścią projektu „III sektor dla EFS-u”, realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.