Strategia 2040 – Gminny Program Rewitalizacji

Co się działo do tej pory?

W dniach od 25.08.2023 r. do 25.09.2023 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego, zbierane za pomocą formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Dodatkowo w dniu 12.09.2023 r. odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miasta Gliwice, a w dniu19.09.2023 r. z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz ze wszystkimi innymi zainteresowanymi tematem Gminnego Programu Rewitalizacji. W trakcie spotkań została przedstawiona procedura prac nad wyznaczeniem obszarów oraz dalszych prac związanych z przygotowaniem programu. Mieszkańcy mieli również możliwość składania uwag ustnie – bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego oraz podczas w/w spotkań.

Ze względu na fakt, iż uwagi, które Urząd otrzymał od mieszkańców, znacząco wpłynęły na granice wcześniej konsultowanych podobszarów, podjęto decyzję o przeprowadzeniu ponownych konsultacji społecznych, które zaplanowano w dniach od 6.11.2023 r. do 28.11.2023 r.. z uwzględnieniem nowych granic podobszarów.

Protokół z dotychczasowych konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem>>

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.