SZKOLENIE: Prowadzenie i finansowanie działalności reintegracyjnej przez Podmioty Ekonomii Społecznej

TERMIN: 18.11.2021r., 9:30-15:30
MIEJSCE: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Studzienna 6, Gliwice

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

1. Formy prowadzenia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami m.in.:

  • mieszkania readaptacyjne,
  • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno wychowawcze,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  •  zakłady aktywności zawodowej.

Omówienie formy, podstawa prawnej działania, cechy charakterystyczne.

2. Finansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

  • charakterystyka i dywersyfikacja źródeł,
  • praktyka działania ośrodków wsparcia (m.in. efektywność zarządzania, łączenie różnych form finansowania)

PROWADZĄCY: Tomasz Tomiak – dyrektor Ośrodka Rehablitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

ZAPISY: tel. 32 238-81-67 lub ngo@gods.gliwice.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest reprezentowanie podmiotu ekonomii społecznej (organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna) z terenu subregionu centralno-południowego woj. śląskiego, tzn powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński oraz kwalifikacja na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który zostanie przesłany zgłaszającym chęć udziału w szkoleniu)

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.