Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza obowiązek posiadania wewnętrznych procedur pozwalających zweryfikować źródła finansowania działalności.

Podmioty do tego zobligowane to m.in.:

– fundacje,
– stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Poza procedurami każdy z ww. podmiotów zobowiązany jest posiadać wyznaczoną i przeszkoloną do ich przestrzegania osobę. Od br. Ministerstwo Finansów przestało wspierać bezpłatną platformę szkoleniową, co oznacza, że organizacja musi wykonać szkolenie na własny koszt.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzeb serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w szkoleniu „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”.

Termin: 25 lipca 2017 r. (wtorek), godz. 14:00 – 20:30 (6 godz. + przerwa obiadowa)
Prowadzący: dr Agata Błaszczyk, doradca podatkowy, Kancelaria Prawa Podatkowego

Tematyka szkolenia

 1. Pranie pieniędzy – zagrożenia
 2. Instytucja zobowiązana
 3. Podstawy prawne przeciwdziałania brudnych pieniędzy
 4. Zadania instytucji obowiązanych, w tym zasady opracowania wewnętrznej procedury
 5. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
 6. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 7. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 8. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie
 9. Rodzaje instytucji obowiązanych
 10. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej
 11. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji)
 12. Kontrola instytucji obowiązanych
 13. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy
 14. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy GCOP ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest dla członków PES. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularzy zgłoszeniowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem. Ilość miejsc ograniczona (10 osób).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 238-81-67 lub drogą elektroniczną na
e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl do dnia 21 lipca 2017 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.