DecydujMY razem

Informacje o pracach nad platformą partycypacyjną

Z roku na rok wzrasta chęć mieszkańców do angażowania się w sprawy lokalne. Niebawem pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl wystartuje platforma partycypacyjna. Mieszkańcy Gliwic będą mogli znaleźć na niej informacje o budżecie obywatelskim, ale też o innych sposobach pozwalających współdecydować o zmianach zachodzących w mieście i wpływać na warunki życia w Gliwicach. Prace koordynuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które będą aktualizowane na bieżąco, w miarę postępu zaplanowanych na ten rok prac.

1 marca 2022 r. pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl startuje platforma partycypacyjna – jest to równocześnie dzień rozpoczęcia naboru wniosków w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2023. Projektowana platforma to jednak nie tylko budżet obywatelski – docelowo ma ona się składać z kilku lub kilkunastu portali, które łączyć ma jedno – możliwość zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.

Platforma informacji
Platforma będzie po pierwsze źródłem informacji. Mieszkańcy znajdą tam docelowo szereg danych o mieście, publikowanych m.in. w ogłaszanym corocznie Raporcie o stanie miasta. Z tego miejsca łatwo będzie też trafić do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W dziale Aktualności znajdą się informacje o aktualnych konsultacjach, etapach budżetu obywatelskiego, nowościach na platformie. W założeniu platforma partycypacyjna ma także ułatwiać mieszkańcom dotarcie do działających w mieście i przy prezydencie miasta zespołów i rad.

Zwiększenie partycypacji
Internetowa platforma ułatwi mieszkańcom wypowiadanie się w wielu ważnych sprawach  – poprzez elektroniczne formularze, udostępnienie danych i informacji kontaktowych w jednym miejscu, przystępny język. W konsultacjach swoją opinię będzie można przesłać wprost ze strony, nie szukając nigdzie danych adresowych; z tego miejsca będzie można oddać głos w GBO. W poprzednich edycjach GBO również było to możliwe, ale nowością, która w tym roku pojawi się w głosowaniu w związku z powstawaniem platformy, jest możliwość innej niż poprzez e-mail weryfikacji głosu – poprzez kod otrzymany jako sms. 

Współdecydowanie i współdziałanie
Kolejną formą zaangażowania jest zgłaszanie własnych pomysłów na inwestycje lub zadania „miękkie” (np. wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe itd.), które miasto mogłoby zrealizować. Tutaj spore pole do popisu daje budżet obywatelski. Od tego roku wszystkie elementy procedury GBO, począwszy od składania wniosków, skończywszy na głosowaniu i jego wynikach, będą dostępne pod nowym adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Mieszkańcy znajdą informacje o GBO oczywiście także w BIP czy na stronie www.gliwice.eu, nadal będzie można także składać wnioski czy oddawać głosy na papierze.

Na platformie znajdą się także informacje o Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej, będą też prowadzone prace zmierzające do uruchomienia formularza elektronicznego do zgłoszenia wniosku o realizację inicjatywy.

Jak będą przebiegały prace?

Platforma składać się będzie z kilku lub nawet kilkunastu portali. Jako pierwsze zostaną uruchomione te dotyczące budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, aktualności. Kolejne będą tworzone i sukcesywnie uruchamiane w ciągu całego roku 2022. Platforma pozwala na tworzenie baz w oparciu o MSIP, tworzenie formularzy i ankiet, umożliwia weryfikację użytkowników (aby uniknąć np. wielokrotnego głosowania przez jedną osobą), zawężanie konsultacji m.in. do konkretnych obszarów (np. danej dzielnicy), ma także nieograniczone możliwości rozbudowy. Te funkcjonalności posłużą do budowania poszczególnych portali tematycznych. Liczymy, że platforma będzie się w przyszłości rozwijać i ewoluować, nadążając za potrzebami mieszkańców i zmieniającą się rzeczywistością. 

Spotkania, konsultacje

  • II połowa marca 2022 r. – prezentacja założeń oraz punkt konsultacyjny podczas Forum Lokalnych Liderów Społecznych (dokładna data zostanie podana w ostatnim tygodniu lutego).
  • 1 marca 2022 r. – uruchomienie adresu www.decydujmyrazem.gliwice.pl; rozpoczęcie naboru wniosków w Gliwickim Budżecie Obywatelskim.
  • 15 lutego 2022 r. – spotkanie dla Rad Dzielnic. W spotkaniu wzięła udział p. Ewa Weber, Zastępca Prezydenta Miasta, a także przedstawiciele Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice.

Podczas spotkania zgłoszono m.in. takie postulaty:
– Prośba, żeby na platformie były również konsultacje dotyczące zieleni, inwestycji.
– Przeniesienie bazy NGO oraz stworzenie mapy NGO w Gliwicach.
– Mapka z zarządcami terenów.
– Możliwość wypowiadania się przez mieszkańców.
– Angażowanie również innych jednostek w konsultacje i informowanie o działaniach, np. MZUK, ZDM.

Podczas spotkania poproszono, aby przedstawiciele Rad Dzielnic omówili temat z pozostałymi przedstawicielami rad, a następnie wszelkie uwagi, rekomendacje, pomysły przesłali drogą mejlową na adres gods@gods.gliwice.pl w terminie do dnia 31.03.2022 r. Prace z Radami Dzielnic będą kontynuowane, m.in. w obszarach dot. GBO, „wizytówek” rad.

  • 9 lutego 2022 r. – posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele gliwickich organizacji pozarządowych zapoznali się z koncepcją i harmonogramem prac. Zgłosili postulaty dot. systemu rezerwacji zasobów Centrum 3.0, przedstawiania danych na podkładach mapowych, pośrednictwa wolontariatu.
photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.