Razem stwórzmy Program Współpracy na 2022 rok!


Gliwickie organizacje pozarządowe stanowią ważną część lokalnej społeczności. Skupiają osoby wrażliwe na sprawy społeczne, które inicjują pomoc społeczną w takich dziedzinach jak: kultura, sztuka, wsparcie osób niepełnosprawnych, sport i rekreacja. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych wraz z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gliwickimi organizacjami pozarządowymi oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach angażuje się w tworzenie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji w naszym mieście. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli trzeciego sektora do wyrażania opinii i sugestii dotyczących Programu.

📌Uwagi lub opinie można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 13 września 2021 r. na adres: gods@gods.gliwice.eu lub składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Centrum 3.0, przy ul. Zwycięstwa 1.

📌Spotkanie robocze dla zainteresowanych tematem przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. konsultacji projektu Programu odbędzie się 8 września 2021 r. o godzinie 16:45 w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić najpóźniej do dnia 6 września 2021 r. do godziny 15:30 drogą elektroniczną na adres: gods@gods.gliwice.eu lub telefonicznie pod numerem 32 232 04 77.

Pełną treść Zarządzenia przeczytasz TUTAJ>>

Zapraszamy do wspólnego tworzenia Programu!

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.