Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej to inicjatywa partnerska Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, mająca na celu wszechstronne wsparcie oraz poprawę stabilności sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej. Naszym celem jest pomoc w realizacji ciekawych inicjatyw lokalnych i wsparcie w zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Możliwe jest to dzięki prowadzonym działaniom doradczo-szkoleniowymi i animacyjno-informacyjnymi. Wsparcie prowadzimy w „zachodniej” części subregionu województwa śląskiego.

Prowadzimy:

  • doradztwo
  • szkolenia
  • działania informacyjne
  • działania animacyjne partnerstw międzysektorowych
  • wsparcie infrastrukturalne

Dla kogo:

  • stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe
  • spółdzielnie socjalne, WTZ, KIS, ZAZ
  • przedsiębiorstwa społeczne
  • podmioty samorządowe
  • przedsiębiorców

Partnerzy projektu:

Centrum Społecznego Rozwoju http://www.csr.biz.pl/
Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Społecznych http://www.owis.pl/
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej http://www.ekonomiaspoleczna.org.pl/
Gminy Dąbrowy Górniczej http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/
Miasta Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowychhttp://www.gcop.gliwice.pl/ 

Więcej informacji na temat projektu:
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
inkubator@gcop.gliwice.pl
tel. 32 238 81 67

Strona internetowa REGIONALNEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.