Rekrutacja do projektu dla przedsiębiorstw społecznych

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłasza nabór podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do Projektu pn. „Sukces -program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Na Projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

Moduł I
–włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,

Moduł II
-tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Szczegóły dotyczące projektu w załączniku>>.

▶ Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: w trybie ciągłym od dnia 04.05.2021r.. od godziny 08:00 do dnia 31.05.2021r., do godziny 16:00.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.