Konsultacje Programu Współpracy na 2019 r.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących >> projektu Uchwały Rady Miasta << Gliwice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice.

Uwagi lub opinie można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 11 września 2018 r. na adres: gcop@gcop.gliwice.pl lub składać osobiście w formie pisemnej, w filiach lub sekretariacie GCOP, przy ul. Zwycięstwa 1.

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.