Masz innowacyjny pomysł? Nabór wystartował!

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych zaprasza do udziału w naborze!

Włącznik Innowacji Społecznych – to projekt realizowany przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i  Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Misją inkubatora jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów.

✅Mile widziane pomysły w obszarze minimalizowania nierówności społecznych, ubóstwa czy dyskryminacji. To szansa by wprowadzić w życie nowe, ciekawe rozwiązania dedykowane m.in.: migrantom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom itd.
✅granty o średniej wartości 32 tys. zł., które pozwolą na półroczne testy mikroinnowacji.

▶️Kto to może wziąć udział w naborze? Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

▶️Jak zacząć? Weź udział w warsztatach 20 lub 21.10. To także okazja do zapisania się na indywidualne konsultacje.
Link do rejestracji uczestników warsztatów TUTAJ>>

▶️ Innowacje społeczne to nowe rozwiązania odpowiadające na wyzwania społeczne. Mogą to być produkty, aplikacje, usługi, gry, modele pracy, podręczniki i wiele innych! Proste, nowatorskie rozwiązania, wynikające ze znajomości problemu i odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

Więcej informacji znajdziesz na:
💥 stronie internetowej
💥Facebooku

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.