Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej

Przedmiotem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w zakresie realizacji działań wspierających system oświaty i wychowania, wpisujących się w założenia koncepcji:

 1. edukacji międzypokoleniowej rozumianej jako wymiana zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem;
 2. lifelong learning – uczenia się przez całe życie rozumianej jako wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań:

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • organizowanie wydarzeń, w tym: kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych, działań interdyscyplinarnych, gier terenowych i mobilnych;
 • inne działania wpisujące się w przedmiot programu, o którym mowa w ust. 1 mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Cele programu:
 1. budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami;
 2. budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
 3. promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach;
 4. podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami;
 5. budowanie społeczeństwa wiedzy;
 6. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej;
 7. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

Podmioty uprawnione:

 1. organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe
 2. podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe

Dodatkowe informacje:

 • wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu wynosi od 15 000,00 zł do 500 000,00 zł
 • okres realizacji zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 • nabór prowadzony jest do 23 września 2022 r.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu są zamieszczone na stronie MEiN>>

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.