NGO – zgłoś beneficjentów rzeczywistych!

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów.

W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2028 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.) organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Podmioty wpisane do KRS mają obowiązek dokonania zgłoszenia do 31 stycznia 2022r.

Zgłoszenia dokonuje osoba (lub osoby) uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. 

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ>>

📌 Więcej informacji można uzyskać w Dziale NGO i Projektów Centrum 3.0 pod nr tel: 32 238 81 67

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.