Konsultacje – Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Program Współpracy jest to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie nr PM-2746/2020 Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.
konsultacje_PW_zarzadzenie_plus_uchwala_podpisana

—————————————————————————————————————————

Uwagi lub opinie można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 24 września 2020 r. na adres: gcop@gcop.gliwice.eu lub składać osobiście w formie pisemnej lub sekretariacie GCOP, przy ul. Zwycięstwa 1.

Spotkanie robocze dla zainteresowanych tematem przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. konsultacji Programu odbędzie się 21 września o godzinie 16:30 GCOP przy ul. Barlickiego 3. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić najpóźniej do dnia 18 września 2020 r. do godziny 15:30 drogą elektroniczną na adres: gcop@gcop.gliwice.eu lub telefonicznie pod numerem 32 232 04 77.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.