Ruszył nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Trwa nabór kandydatur do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. 

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego to organizacja, która składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego. Członkowie Sejmiku mają za zadanie doradzać organom Samorządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Celem działalności Sejmiku jest poszerzenie wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami, integracji środowiska oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
➡ zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
➡ jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych,
➡ posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

✅ Zgłosić kandydatów można przez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 29 stycznia 2021 r. Do dokumentu można dołączyć życiorys, dyplomy, referencje, czy też otrzymane listy gratulacyjne.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.