Strategia #Gliwice2040

Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju, najczęściej rozpisany na 10–20 lat. Zakładamy, że przygotowywana przez nas strategia będzie dotyczyła rozwoju Gliwic do roku 2040, a znajdą się w niej następujące elementy.

✅Wizja miasta – czyli to, jak chcemy, aby Gliwice wyglądały i funkcjonowały w roku 2040 (obraz miasta przyszłości). Przykładowo: jak ma funkcjonować gospodarka, szkolnictwo lub administracja w naszym mieście.
✅Cele do osiągnięcia – ich realizacja pozwoli nam osiągnąć zamierzoną wizję miasta. Celem może być np. stworzenie nowej infrastruktury edukacji zawodowej umożliwiającej gliwiczanom znalezienie atrakcyjnej pracy.
✅Opis wprowadzenia w życie poszczególnych zapisów oraz mierzenia postępów realizacji strategii.

Pełny wykaz niezbędnych elementów strategii miasta zawarty jest w ustawie o samorządzie gminnym. Strategia Miasta Gliwice będzie zatem zawierać m.in.:

✅wizję miasta w roku 2040 – opis tego, jak chcielibyśmy, aby miasto wyglądało i funkcjonowało w przyszłości;
✅cele strategiczne rozwoju w odniesieniu do społeczeństwa, gospodarki i przestrzeni miasta – koncentrują się one na szerokim, ogólnym ujęciu danego problemu;
✅kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
✅oczekiwane rezultaty planowanych działań (również w odniesieniu do przestrzeni) oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
✅model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Więcej informacji o Strategii Miasta przeczytasz na STRONIE>>.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.