Szkolenie – „Odpowiedzialność członków zarządów i organów kontroli lub nadzoru w podmiotach ekonomii społecznej”

Zapraszamy do uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu „Odpowiedzialność członków zarządów i organów kontroli lub nadzoru w PES”.

Termin: 5-6 października 2017 r. (czwartek, piątek), godz. 14:00 – 20:30
Miejsce: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice
Prowadzący: Przemysław Żak

Tematyka szkolenia (łącznie na oba dni):

1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej, rodzaje i mechanizmy (cywilna, karna, wewnątrzorganizacyjna, karno-podatkowa, administracyjna), z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o KRS, prawach autorskich i dobrach osobistych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, danych osobowych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz podstaw obowiązków sprawozdawczych i sankcji).
2. Pojęcie osoby prawnej, pozycja i rola organów stowarzyszeń i fundacji, działalność statutowa, gospodarcza, pożytku publicznego (odpłatna i nieodpłatna), organizacje o statusie OPP.
3. Charakter prawny i rola statutu dla działania organizacji pozarządowej.
4. Kształtowanie norm statutowych i ich wykładnia.
5. Zasady funkcjonowania zarządu i innych organów, ograniczenia ustawowe.
6. Instrumenty ładu organizacyjnego, systemu delegacji zadań i odpowiedzialności, kultury organizacyjnej.
7. Adekwatne do tematu aspekty konstruowania umów cywilnoprawnych.
8. Zarządzanie dokumentacją organizacji – możliwe standardy staranności w dokumentowaniu działań, w tym organów statutowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest dla członków PES. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularzy zgłoszeniowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem. Ilość miejsc ograniczona (10 osób).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 238-81-67 lub drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl do dnia 4 października 2017 r.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.