Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszam do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert przeznaczonych do realizacji w roku 2019 w Gliwicach.

Kandydaci mogą być wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci związani z organizacjami biorącymi udział w danym konkursie podlegają wykluczeniu.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
• nazwę organizacji zgłaszającej kandydata,
• informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu kandydata przydatnych do udziału w komisji, szczególnie w zakresie przygotowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
• wskazanie dziedziny zadania publicznego, w której kandydat najprawdopodobniej będzie podlegał wykluczeniu.

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz zgłaszanego kandydata.
Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 26 listopada 2018 r. we wszystkich filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Anna Szczyrba-Niemiec
Dyrektor GCOP

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.