MBA dla NGO

Pierwsze w Polsce tego typu studia dla organizacji pozarządowych

4 grudnia w rektoracie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisano umowę pomiędzy Fundacją Rybnicką a Uniwersytetem dotyczącą realizacji pierwszych w Polsce, niezwykle prestiżowych, studiów MBA dedykowanych liderom organizacji pozarządowych.

Pilotażowa edycja skierowana jest do 16 liderów NGOsów z czterech subregionów naszego województwa, którzy za zadanie będą mieli wdrożyć pozytywne i oczekiwane przez mieszkańców zmiany w swoi środowisku lokalnym. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Nowe FIO.

Umowę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Fundacją Rybnicką podpisali uroczyście dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem oraz Pani Magdalena Palowska-Trzebuniak, prezes Fundacji Rybnickiej. Przy podpisaniu umowy obecni byli również dr inż. Kamila Bartuś, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju (jednostki prowadzącej studia) oraz Arkadiusz Trzebuniak, dyrektor Instytutu Liderów Zmiany Społecznej Fundacji Rybnickiej – odpowiedzialni za proces przygotowania realizacji studiów MBA dla NGO, które zostaną uruchomione już w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, na przełomie marca i lutego 2022 roku, w tym za opracowanie nowatorskiego programu tychże studiów. Pan Arkadiusz Trzebuniak wspólnie z dr Kornelią Batko będą pełnić funkcję kierowników tychże studiów. Obecnie finalizowane są również umowy partnerstwa z Uniwersytetem w Ostrawie i firmą ING Tech, którzy postanowili włączyć się w tę cenną inicjatywę profesjonalizacji zarządzania NGOsami. Rekrutacja powinna ruszyć na początku przyszłego tygodnia, jeszcze przed świętami.

– Studia Master of Business Administration (MBA) dla NGO to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach pozarządowych. Celem realizacji programu MBA dla NGO jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową – wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności analitycznych i przywódczych – mówi nam Arkadiusz Trzebuniak, dyrektor Instytutu Liderów Zmiany Społecznej.

Studia będą miały charakter przede wszystkim praktyczny i prowadzone będą z wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu z 306 godzin w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi kierownicze.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie m.in. przedstawienie przez niego koncepcji wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego organizacja pozarządowa, ponieważ kandydaci mają stać się w założeniu „liderami zmiany społecznej” w swoim środowisku lokalnym i wdrażać w tym środowisku nowe, ciekawe przedsięwzięcia.

Efektem studiów będzie więc w tym przypadku nie tylko wyposażenie absolwentów w konkretną wiedzę i umiejętności, ale też rozwiązanie realnych problemów, które kandydaci na studia zidentyfikują w swoich miastach, gminach, dzielnicach czy reprezentowanych organizacjach.

✅Rekrutacja ruszyła 17 grudnia 2021 i potrwa do połowy lutego 2022 r.
✅Zarejestrować można się TUTAJ

Więcej można przeczytać w katalogu i na STRONIE>>

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.