Program Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Ustawowe obowiązkowe elementy programu współpracy wynikają z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co konsultujemy?

Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi
(dalej: Program Współpracy) jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji zapisów lub uwag do zaproponowanego projektu. Prosimy wziąć pod uwagę, że w Programie Współpracy muszą pojawić się obowiązkowe elementy, wynikające z art. 5a ust. 4 ustawy.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje są skierowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych, zachęcamy jednak do udziału wszystkich mieszkańców.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Zapraszamy do wyrażania opinii i sugestii dotyczących Programu Współpracy poprzez:

– aktywny formularz na platformie: >>TUTAJ<<

– formularz w wersji edytowalnej >>TUTAJ<< który po wypełnieniu można przesłać na adres ngo@gods.gliwice.pl lub dostarczyć osobiście do Centrum 3.0,

– poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w którym przekażecie Państwo stosowne sugestie pracownikom Centrum.

Uwagi można zgłosić do wybranych lub wszystkich rozdziałów.

Dlaczego to jest ważne?

Konsultacje umożliwiają wypracowanie optymalnych zapisów Programu Współpracy. Przypominamy, że dokument ten jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami społecznymi.

W jakim terminie trwają konsultacje?

Konsultacje trwają od 7 czerwca 2023 r. do 8 września 2023 r.

O spotkaniach konsultacyjnych i szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Kontakt

Jeśli pojawią się pytania lub trudności techniczne – zapraszamy do kontaktu

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

Tel: 32 2388167

E-mail: ngo@gods.gliwice.pl

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.